ICMarkets là nhà cung cấp ngoại hối CFD trên MetaTrader 4 và hệ thống Raw Pricing lớn nhất trên thế giới.